REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Fysiomotion Oy:n (2365526-1) Henkilötietolain (523/99) 10§ ja 24§ sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 18.4.2018. Viimeisin muutos 22.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä

 • Fysiomotion Oy (Y-tunnus: 2365526-1)
 • Osoite: Kauppakatu 14, 84100 Ylivieska
 • E-mail: info@fysiomotion.fi
 • Puhelinnumero aukioloaikoinamme: 044 5510 701
 • Web-sivut: www.fysiomotion.fi

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

 • Anu Ilmonen, anu@fysiomotion.fi, p. 044 5766 388

3. Rekisterin nimi

 • Fysiomotion Oy:n asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus sekä tietojen käsittelyn ja keräämisen perusteet

 • Keräämme henkilötietoja asiakas- ja/tai palvelusuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on Fysiomotionin ja asiakkaan välinen sopimus (esimerkiksi kanta-asiakkuus tai personal trainer- valmennus) ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet. Henkilötietojen antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle.
 • Keräämme henkilötietoja myös omaa markkinointia varten. Tällöin käsittelyn oikeusperusteena on suostumus.
 • Emme luovuta keräämiämme tietoja ulkopuolisille.

5. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisterimme pitää sisällään asiakas- ja/tai palvelusuhteesta riippuen osan tai kaikki seuraavista tiedoista:

 • Henkilön etu- ja sukunimi
 • Tarvittaessa yrityksen nimi
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Postiosoite
 • Henkilöturvatunnus (edellytys laskutusasiakkuudelle)
 • Tiedot käynneistä (leimaukset sisälle salille/ryhmäliikuntaan, fysioterapia, personal trainer- valmennukset)
 • Mahdolliset laskutukseen liittyvät tiedot
 • Mahdolliset terveyteen liittyvät tiedot, jotka ovat oleellisia fysioterapia- ja/tai valmennussuhteessa

6. Henkilötietoja vastaanottavat tahot

Henkilötietojasi käyttää yksi tai useampi seuraavista tahoista (asiakas- ja/tai palvelusuhteen hoitamista varten, saataviemme hoitamista varten tai kirjanpitolain vaatimusten täyttämiseksi):

 • Fysiomotion Oy ja sen työntekijät
 • Maksunvälittäjä, joka vastaanottaa asiakkaan korttimaksun (Nets)
 • Yritys, joka huolehtii kulunvalvontajärjestelmästämme sekä kassa- ja laskutusjärjestelmästämme
 • Yritys, joka huolehtii Fysiomotion Oy:n fysioterapian potilastietojen kirjaamisesta
 • Yritys, joka huolehtii Fysiomotion Oy:n kirjanpidosta
 • Yritys, joka huolehtii Fysiomotion Oy:n perinnästä
 • Tilintarkastaja, joka tarkastaa Fysiomotion Oy:n kirjanpidon

7. Henkilötietojen säilytysajat ja säilytyksen perusteet:

 • kirjanpitoaineisto: kuuden (6) vuoden ajan (kirjanpitolaki)
 • fysioterapia: ikuinen (potilastietoja, terveydenhuoltolaki)
 • personal trainer- ja pienryhmävalmennukset: tiedot poistetaan asianmukaisesti vähintään kerran vuodessa

8. Säännönmukaiset tietolähteet

 • Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 • Emme luovuta keräämiämme tietoja säännönmukaisesti yrityksen ulkopuolelle

10. Automaattinen päätöksenteko

 • Kerättyjä henkilötietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon eikä profilointiin

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

 • Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin
 • Manuaaliset tiedot sijaitsevat lukituissa tiloissa
 • Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään

12. Rekisterissä olevan oikeudet

 • Oikeus tarkastaa, mitä tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioista vastaavalle henkilölle, joka antaa lisää tietoa asiasta. Tulet saamaan tietosi kirjallisena. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa.
 • Oikeus rekisterissä olevien tietojen oikaisemiseen, mahdolliset virheelliset tiedot voi hoitaa rekisteriasioista vastaavan henkilön kanssa
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (esimerkiksi markkinointikielto)
 • Oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti
 • Oikeus peruuttaa suostumus (esimerkiksi peruuttaa suostumus markkinointiin)
 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
 • Oikeus pyytää omien henkilötietojen poistamista rekisteristä (= ”oikeus tulla unohdetuksi”). HUOM! ”Oikeus tulla unohdetuksi” pätee vain silloin, jos rekisterinpitäjällä (Fysiomotion Oy) ei ole lakisääteisia velvoitteita jatkaa henkilötietojen käsittelyä. Henkilötietojen poistamista varten voi olla yhteydessä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.

Aukioloajat

Voimassa olevat aukioloaikamme näet TÄSTÄ.

Ajanvaraukset: p. 044 5510 701

TIETOSUOJASELOSTEEMME

Yhteystiedot

FysioMotion Oy
Kauppakatu 14, Ylivieska

P. 044 5766 388 / Anu
P. 044 5510 701 / Vastaanotto

 

etunimi@fysiomotion.fi

Seuraa meitä:

Pin It on Pinterest

Jaa somessa: